Skip to content Skip to footer

Artificiële Intelligentie

Wil jij aan de slag met Large Language Models zoals ChatGPT? Dan zul je Prompt Engineering moeten beheersen. Prompts worden gebruikt om LLM’s instructies uit te laten voeren. Hoe beter…